CABIN THANG MÁY CHỞ NGƯỜI Model FJAS-5S-01

Mô tả sản phẩm

Vách cabin: Inox hoa văn quả trám, Inox gương, Inox màu vàng
Cửa cabin: Inox hoa văn quả trám
Trần cabin: Inox gương, Inox gương màu vàng, viên pha lê
Sàn: Đá granit, chỉ đồng
Tay vịn: Inox màu vàng

Chia sẻ trên

Vách cabin: Inox hoa văn quả trám, Inox gương, Inox màu vàng
Cửa cabin: Inox hoa văn quả trám
Trần cabin: Inox gương, Inox gương màu vàng, viên pha lê
Sàn: Đá granit, chỉ đồng
Tay vịn: Inox màu vàng