CABIN THANG MÁY CHỞ NGƯỜI Model FJHSEQ-N23

Mô tả sản phẩm

Vách Cabin: Kính sơn màu vàng, Inốc gương mạ Titan
Trần Cabin: Inốc mạ Titan, nhựa
Tay vịn: Inốc mạ Titan, nhựa trang trí
Sàn: Đá tự nhiên

Chia sẻ trên

Vách Cabin: Kính sơn màu vàng, Inốc gương mạ Titan
Trần Cabin: Inốc mạ Titan, nhựa
Tay vịn: Inốc mạ Titan, nhựa trang trí
Sàn: Đá tự nhiên