CABIN THANG MÁY CHỞ NGƯỜI Model HSEQ-111-2

Mô tả sản phẩm

Car panel: Inốc vân tóc màu Champagne, inốc gương, inốc gương chạm khắc
Trần Cabin: Inốc vân tóc màu Champagne, nhựa
Tay vịn: Inốc vân tóc màu Champagne
Sàn: Đá Marble

Chia sẻ trên

Car panel: Inốc vân tóc màu Champagne, inốc gương, inốc gương chạm khắc
Trần Cabin: Inốc vân tóc màu Champagne, nhựa
Tay vịn: Inốc vân tóc màu Champagne
Sàn: Đá Marble