Thang máy chở người tiêu chuẩn - Model FJAS- C05

Mô tả sản phẩm

Vách Cabin : Inox vân tóc, Inox gương, Inox chạm khắc
Cửa Cabin: Inox vân tóc
Trần Cabin: Inox gương, nhựa
Sàn: Thảm vinyl
Tay vịn Ống Inox
Bảng điều khiển: Inox vân tóc, FIA -111, Hiển thị ma trận điểm

Chia sẻ trên

Vách Cabin : Inox vân tóc, Inox gương, Inox chạm khắc
Cửa Cabin: Inox vân tóc
Trần Cabin: Inox gương, nhựa
Sàn: Thảm vinyl
Tay vịn Ống Inox
Bảng điều khiển: Inox vân tóc, FIA -111, Hiển thị ma trận điểm