Thang máy gia đình – Model FJAS – HL – 01

Mô tả sản phẩm

Vách Cabin: Inốc vân tóc, Inốc gương
Cửa Cabin: Inốc vân tóc
Trần Cabin: Đèn trần, Inốc gương
Sàn: Thảm vinyl

Chia sẻ trên

Vách Cabin: Inốc vân tóc, Inốc gương
Cửa Cabin: Inốc vân tóc
Trần Cabin: Đèn trần, Inốc gương
Sàn: Thảm vinyl