Fuji Alpha bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống thang máy nhà N07-B3 KĐT Dịch Vọng