Hoàn thành việc lắp đặt thang máy, thang cuốn cho nhiều hạng mục tại Khu đô thị Hạ Long Marina