Thang cuốn FEH

Mô tả sản phẩm

Thiết kế lan can đặc thù chống chịu dược thời tiết, đáp ứng được các yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

Chia sẻ trên

Thiết kế lan can đặc thù chống chịu dược thời tiết, đáp ứng được các yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Thang cuốn FEH phù hợp với các công trình như: sân bay, tàu điện ngầm, cầu vượt…