Thang cuốn FES

Mô tả sản phẩm

Thang cuốn được sử dụng rộng rãi cho các công trình như: trung tâm thương mại, khách sạn, khối văn phòng….

Chia sẻ trên

Vận hành êm và tiện nghi. Thế hệ thang cuốn FES mới vẫn kế thừa các tiêu chuẩn an toàn, mực độ tin cậy hiệu quả cao của các thang cuốn trước đây, đông thời cập nhật thị hiểu của thị trường để đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp. Thang cuốn được sử dụng rộng rãi cho các công trình như: trung tâm thương mại, khách sạn, khối văn phòng….