Thang máy chở hàng loại nhỏ FJA-111-N

Mô tả sản phẩm

Trần cabin: Inox vân tóc
Vách cabin: Inox vân tóc
Sàn: Inox vân tóc

Chia sẻ trên

Trần cabin: Inox vân tóc
Vách cabin: Inox vân tóc
Sàn: Inox vân tóc